Technology

นโยบายความเป็นส่วนตัว

8 months ago

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ของเรา Def ในฐานะผู้พัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ภายใต้บริษัท ดี ดอท ฟาร์ม จำกัด (บริษัท) ทางเราได้จัดทำประกาศเกี่ยวกับ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับนโยบายนี้ รายละเอียดการเก็บรวบรวมข้อมูล หรือเปิดเผยข้อมูลตาม ตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 “PDPA” (Personal Data Protection Act) ซึ่งทางเราได้ชี้แจงรายละเอียดว่า ข้อมูลใดบ้างที่ทางบริษัทเก็บรวบรวม เพื่อการใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลใดบ้าง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการว่าข้อมูลที่ยินยอมให้ทางเราเก็บรวบรวมนั้น มีมาตรการรักษาความปลอดภัยตามนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว ที่เหมาะสมที่สุด ดังนี้

ข้อมูลใดบ้างที่มีการเก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคล

     ทางเราจะทำการจัดเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้ เพื่อระบุตัวตนและจัดทำฐานข้อมูลในการใช้บริการของทางบริษัท โดยทางเราจะทำการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีจำเป็นและต้องใช้ข้อมูลเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโปรดแจ้งกับทางเราให้ทราบ และทางเราจะถือว่าข้อมูลที่มีการระบุล่าสุดคือข้อมูลปัจจุบัน โดยข้อมูลที่ทางเราจะทำการจัดเก็บมีดังนี้

ข้อมูลด้านตัวตน
    ชื่อ - นามสกุล
    เลขบัตรประจำตัวประชาชน
    บริษัท


ข้อมูลในการติดต่อ
    อีเมล
    เบอร์โทรศัพท์
    ที่อยู่ทางไปรษณีย์
    ช่องทางบัญชีทางโซเซียลมิเดีย
    ข้อมูลทางธุรกรรม
    ข้อมูลเพื่อใช้ในการออกใบกำกับภาษี
    รายละเอียดการใช้บริการและช่องทางการชำระค่าบริการ


ข้อมูลทางเทคนิค  
จะมีการเก็บรวบรวมอัตโนมัติเพื่อใช้ในการสำรวจข้อมูลเพื่อพัฒนา และปรับปรุงบริการของเราให้เกิดความเหมาะสม
    เวลาที่เข้าใช้งานเว็บไซต์
    Cookie
    Browser
    IP address


การนำข้อมูลไปใช้

  - เพื่อการติดต่อสอบถามข้อมูลเมื่อใช้บริการของเรา
  - เพื่อใช้ในการตรวจสอบรายละเอียดการใช้บริการของเรา
  - เพื่อใช้ในการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับรายงานภาษี และรายละเอียดการใช้บริการ
  - เพื่อยืนยันตัวตนของผู้ใช้และป้องกันการแสปม
  - เพื่อติดต่อและดูแลหลังการใช้บริการ
  - เพื่อแจ้งข่าวสารและรายละเอียดการใช้บริการ
  - เพื่อพัฒนา และปรับปรุงบริการของเรา
  - เพื่อประมวณผลการสำรวจข้อมูลภายในองค์กร และการ ทำวิจัยอื่น ๆ โดยไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล


มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
       ทางเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้เท่าที่จำเป็น และมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด เพื่อความปลอดภัยที่สูงสุดของผู้ใช้บริการ

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
     ทางเราจะมีการเปิดเผยรีวิวการใช้บริการและชื่อของผู้ใช้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการท่านต่อไปประกอบการตัดสินใจในการใช้บริการ และขอรับรองว่าจะไม่มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุข้างต้นเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องโดยเด็ดขาดยกเว้นกรณีที่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของข้อมูล หรือใช้เหตุผลทางกฎหมาย


คุกกี้ (Cookie)
     การใช้คุกกี้ (cookie) ทางเราจะใช้เป็นไฟล์ข้อมูลตัวอักษรที่อยู่จัดเก็บบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เมื่อเข้าชมเว็บไซต์ ซึ่งคุกกี้บางส่วนมีความจำเป็นในการใช้งาน โดยเราจะมีการจัดเก็บข้อมูลผู้เข้ารับบริการและผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือใช้เทคโนโลยีใกล้เคียง เพื่อใช้ในการพัฒนาบริการของเราให้เกิดความเหมาะสม

วิธีการติดต่อเรา
หากมีคำถาม ข้อเสนอแนะ หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเรา โปรดติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ ได้ที่ [email protected] หรือโทรสอบถามโดยตรงยังบริษัท
The OfficePlus เลขที่ 55 หมู่ 7 ถนนเชียงใหม่ - ฮอด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 063-939-9646
LineID : @deefarm
Email : [email protected]
 

สนใจผลิตภัณฑ์ของ DEF สามารถดู contact ได้จากด้านล่าง

หากสนใจผลิตภัณฑ์ของเราสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ LINE ID : @deefarm หรือติดต่อได้ที่ contact form ด้านล่างโดยคลิํกที่ปุ่ม